Com inserir una activitat HotPotatoes a un bloc

Còdig per inserir un Hotpotatoes a un bloc:

<div align="center"><iframe src="http://ruta_mi_servidor/jquiz.htm" frameborder="0" height="500" width="500" scrolling="auto"></iframe></div>

Ruta de meu servidor:http://centros.edu.xunta.es/iessanchezcanton/moodle/file.php/103/archivos-servidor/lenguajeordinario.htm

&lt;iframe src="http://ponteblogywiki.wikispaces.com/file/view/lenguajeordinario.htm" frameborder="0" height="500" width="500" scrolling="auto"&gt;

" frameborder="0" height="480" width="590" scrolling="auto">
Inserir activitats HotPotatoes a la wiki:

Per inserir una activitat s'ha de tenir penjada en alguna web, per així inserir la URL. Quan vols inserir-la en una pàgina del teu wiki has de fer clic a editar pàgina i a la barra del menú clicar a la icona de la "televisió", que s'usa per afegir qualsevol element multimèdia. Escull l'última opció, la d'Altres HTML, en el quadre has d'escriure un codi i especificar l'URL on es troba l'activitat que vols inserir.
</div><div align="left"></div><div align="left"></div><div align="center"><iframe style="WIDTH: 428px; HEIGHT: 725px" src="http://direccionweb" frameborder="0" width="500" height="500"></iframe></div>
On he posat direccionweb, has de posar la URL on tinguis l'activitat. Jo ho he fet així i m'ha funcionat, però potser hi ha altres maneres.