Inserir activitats Flash


Flash és probablement el programa amb major potencial a l'hora de crear materials interactius. L'objectiu d'aquest bloc no és el d'aprendre a realitzar activitats amb aquest programari sinó el saber inserir al bloc.
Us recomano un curs del CNICE molt complet : El Flash per a l'ensenyament

<div style="text-align: center;"><object id="movie" type="application/x-shockwave-flash" data="urldelarchivo.swf" width="anchodelswf" height="altodelswf"><param name="movie" value="urldelarchivo.swf"><param name="wmode" value="transparent"></object></div>

** Nota: Completa els camps del codi que estan en groc fosoforito, no esborrar les cometes.

És més complicat aconseguir la URL d'un arxiu Flash que d'un Jclic per això he pujat dos swf (extensió de les aplicacions Flash) perquè puguis provar-ho.

· ARCHIVO 1
Direcció: http://www.pyrox.es/tallerccnn/rutherford.swf
Amplada (width): 400
Alçada (height): 180

· ARCHIVO 2
Direcció: http://www.pyrox.es/tallerccnn/bohr.swf
Amplada (width): 400
Alçada (height): 270

Inserció de l'animació des de l'editor

Aneu a l'editor i poseu-lo en la vista Visual, premeu el botó de l’editor amb el símbol següent:external image BotoFlash.png
A continuació se us obrirà una finestra on heu d'escriure l'URL de l'animació Flash que voleu inserir en el vostre article o pàgina.
external image 04Finestra_d%27insercio_codi_flash.png

En l'exemple que hem fet servir en aquesta breu explicació s'ha inserit un fitxer Flash que està situat a l'URL
http://www.xtec.cat/~atallada/retall.swf.
Aquesta adreça és la que cal escriure a la primera finestra que es mostra en prémer la icona d'inserció de fitxer Flash.
Després de prémer D'acord, us apareixeran dues finestres més on us demanarà que definiu l'amplada i l'alçada en píxels de la finestra a on es reproduirà el fitxer Flash.
D'aquesta manera, i una vegada hagueu inserit correctament l'animació, hi veureu un codi, de l'estil que us mostrem a sota, a l’editor dels blocs:
[kml_flashembed movie="http://www.xtec.cat/~atallada/retall.swf" width="300" height="300" wmode="transparent" /]
Deseu els canvis per tal de visualitzar l’animació al bloc.