procés

Importarl'arxiualoadoenla memòriainternaoexterna de laPC.
Converteix.
Desaelprojecte(opcional).
Publicaroexportar.Tenendiversosmètodesd'exportació opublicació,aixícom diversosformatsHTML:perl'iPad, iPhoneiAndroide.Esrecomanapublicar ambel formatHTMLen unacarpetadiferentper a cadallibre.En aquestacarpetaapareixerà elfitxerHTMLjuntamentambaltresarxiusicarpetesambimatges.
Compartir.Pujarla carpeta quecontétotselsarxius delllibre a unservidorque allotgiicomparteixipàginescreadesa la PC.

El pasméscomplicat,quenohauria deser-ho,és el deCompartir.Perquè elproductefinal puguibaixar-sei serllegiten qualsevolllocia qualsevolhora ambqualsevolequip.calallotjaren servidorsdiferentsals de lesPlataformeseducatives(Moodle,Blackboard,Webteca,etc.etc.)o llocsambdissenysprofessionalsjaintegrats,comGoogle.Sites,http://www.wix.com/,http:www.paginawebgratis.es/, llocson lamajoria delsmestresacostumenpublicar.


Convertir Word a lliobre digital//
http://word-to-flippingbook.malavida.com/

http://www.argentinawarez.com/programas-gratis/1354716-descargar-word-flippingbook-2-0-portable-gratis.html (Portable)

http://page-flip-book-creator.winsite.com/